Investovanie

“Zdravé” – ESG investovanie

ESG investovanie

“Zdravé” investovanie alebo spoločensky zodpovedné investovanie. ESG investovanie hovorí o prístupe prijateľnom pre životné prostredie, zohľadňujúcom sociálne aspekty a tiež spoločensky zodpovedné riadenie.

V rámci investovania je to v podstate uprednostňovanie firiem, ktoré nie sú namočené v korupčných škandáloch, neohrozujú životné prostredie a zdravie ľudí, zohľadňujú mnohé sociálne aspekty či sú v poriadku z pohľadu rôznych kontrol a auditov. Do popredia sa dostáva aj etika. Firmy, ktoré dokážu takto úspešne poskytovať svoje produkty a služby, budú naberať významnejšie na hodnote.

ESG investičné portfólio

Ak by sme chceli mať investičné akciové portfólio zostavené v tomto duchu, mali by sme investovať do spoločností s dôrazom na komplexnú spoločenskú zodpovednosť. ESG investovanie vytvára predpoklad pre dlhodobú udržateľnosť. Tieto firmy budú získavať aj do budúcna rôzne zvýhodnenia (nielen daňové), menej sa vystavujú potrebe regulácie zo strany štátu a majú aj oveľa nižšie riziko rôznych sankcií. Pri tomto pohľade napr. môžu ťahať za kratší koniec výrobcovia tabakových výrobkov, výrobcovia zbraní, výrobcovia energie na báze fosílnych palív a pod.

Významný trend

Vo svete tento trend viac a viac napreduje. Odborníci sa zhodujú, že Slováci sú stále pri investovaní veľmi konzervatívni v porovnaní so zahraničím. Situácia u nás je v tejto oblasti len na začiatku. Otváranie environmentálnych tém, potreba udržateľnosti zdrojov či klimatické zmeny naberajú na intenzite. Dá sa predpokladať, že takto zamerané uvažovanie z pohľadu investorov bude naberať na váhe stále viac.

Z mnohých názorov a odborníkov vyberáme jedného. Je ním Michael Burry, ktorý ako jeden z mála predpokladal veľkú hypotekárnu krízu v roku 2008. Kým ostatní “prerábali”, on dokázal so svojim Scion Capital znásobiť hodnotu investičného portfólia takmer 5-násobne. Verí, že poľnohospodárska pôda so zdrojom vody bude v budúcnosti veľmi ceneným artiklom. Sám investuje aj do firiem, ktoré zohľadňujú svojim spôsobom ideu ESG.

Vzhľadom na svetový vývoj, je rozumné zohľadňovať aj environmentálne a sociálne aspekty. Zamerať sa na dlhodobú udržateľnosť v týchto oblastiach.