FinancieInvestovanie

Požiadať o vyplácanie výnosov z II. piliera?

vyplácanie výnosov z II piliera

Téma dôchodku a dôchodkových systémov bude ešte asi dlhé obdobie rezonovať. Trochu svetla by mohli do problematiky zaviesť paneurópske dôchodkové produkty. Nakoľko to bude pre “našinca” zaujímavé sa ešte uvidí.

Vedeli ste, že II. pilier patrí na Slovensku k najlacnejším finančným produktom pre dôchodkové “sporenie”, resp. investovanie? A to aj keď už nie sú daňové zvýhodnenia, ktoré boli. Takže dobrovoľné príspevky do tohto produktu (v rámci vhodne zvolenej investičnej stratégie) by mohli pekne navýšiť Váš budúci dôchodok. Ak teda chcete mať peniaze dostupné až v dôchodku. Má to však jeden veľký a to naozaj dosť veľký “háčik”. Vlastne “háčiky”. Naši politici a legislatívne zásahy. Tie by nemali ovplyvniť Vaše dobrovoľné príspevky do II. piliera, avšak môžu meniť pravidlá systému. Je to teda aj o Vašej dôvere v ich rozhodnutia.

Veľkej obľube sa v oblasti dôchodkových financií začínajú tešiť robo-poradcovia. Do “investičného jazyka” Slovákov sa dostávajú aj pojmy ako ETF. Popularizujú sa nižšie poplatky, reálne výsledky týchto riešení či daňové zvýhodnenia. Pritom niektoré riešenia sú chránené aj Garančným fondom investícií.

Práve počas pandémie sa mnohí ľudia začali viac zaujímať o investovanie a vytváranie rezervy. Nielen cez alternatívne riešenia robo-poradcov, ale aj formou vlastného účtu a nákupov cez brokera. Jednoznačne chcú mať svoje peniaze plne pod kontrolou. Len škoda, že musíme do týchto riešení vkladať peniaze navyše, pritom už nejakú časť sme “museli” odložiť do zabehnutých dôchodkových pilierov.

Dá sa požiadať o vyplácanie výnosov z II. piliera

Druhý pilier nie je zlý produkt. Sporitelia sa však týmto svojim peniazom nevenujú dostatočne. Tiež v rámci systému nie sú bežní ľudia informovaní o možnostiach. Ako je napr. vyplácanie výnosov z II. piliera. Bolo by vhodné, ak by ponuka na vyplácanie výnosov z II. piliera bola obsiahnutá v ponukovom liste, ktorý obdrží budúci dôchodca.

Napríklad pri situácii, že máte nasporených okolo 100000 EUR a dajú Vám informáciu, že dostanete dôchodok okolo 300 EUR, Vám možno napadne, že to nejako nesedí. Možno by pre Vás mohla byť vhodná aj možnosť nepožiadať o dôchodok z II. piliera. Možno by ste napr. zvolili alternatívu – dohodnúť s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou len vyplácanie výnosu. Brali by ste si teda dôchodok z I. piliera, z II. piliera si nechali vyplácať výnos (ročne) a pritom Vaše ťažko zarobené peniaze sa môžu dediť (neprepadnúť tak v prospech systému). Pritom stále môžete požiadať o vyplácanie dôchodku z II. piliera neskôr (kľudne po sedemdesiatke či neskôr). Využije tiež 7 ročnú garanciu, že ak počas tejto doby zomriete, tak Vaše peniaze dostanú dedičia. Bolo by vhodné, ak by sporiteľ mal dostatočné informácie o možnostiach a prípadne ukážkové modelové príklady na zváženie. Nie každý je finančný expert, resp. každý dôchodca by mal mať “na stole” informácie aj bez nutnosti využitia odborníkov či platených konzultácií.