Financie

Legislatívne podporený odklad splátok nepomáha

Odklad splátok nepomáha

V priebehu marca a apríla sa obrátili do našich finančných poradní na portáloch Modrý koník a Finporadna.sk desiatky ľudí s požiadavkou o radu. Na mnohé ťažké situácie sme nemali recept. Pre mnohých z nich ani “náplasť”, ktorá vznikla na podnet štátu a po dohode s bankami, nepomohla. Odklad splátok nepomáha väčšine týchto ľudí.

Chcieť rýchlo vyliečiť symptóm a dlhodobo neriešiť príčinu sa nikdy nevyplatilo. Kým konzervatívne (často až neprimerané) vnímanie rizika ľudí pri investíciách do akcií je v našej spoločnosti bežné, vnímanie rizika pri úverovom zaťažení mesačného rodinného rozpočtu má veľmi malú váhu. Nech je to akokoľvek kontroverzné, pri väčšinu obyvateľstva je to realita.

Príčiny sa formujú dlhodobo

  • pokrivená vízia závislosti od štátu z minulosti
  • zanedbávaná finančná gramotnosť pri vzdelávaní a výchove
  • neodborné poradenstvo a podpriemerné služby finančného sprostredkovania na Slovensku
  • ľahostajnosť voči zodpovednosti v osobných financiách na úkor iných “dôležitejších” oblastí a hodnôt
  • a iné ďalšie relevantné skutočnosti…

Riešenia znamenajú nielen zásah do nášho komfortu, obmedzenia a odriekanie, no najmä v ťažších prípadoch pomalú a dlhodobú finančnú “liečbu” a starostlivosť. Pretože… Ak sa príjmy ľudí neočakávane a nárazovo znižujú, dostupnosť úverov banky dnes zrazu u mnohých skupín obyvateľstva obmedzili, vláda pristupuje k lockdownom a chýba “záchranná” brzda aspoň v podobe niekoľko mesačnej peňažnej rezervy… Žiadne rýchle a bezbolestné riešenie neexistuje.

Očakávať, že štát dnes prevezme dlhy obyvateľstva, či bude dlhodobo dotovať peniazmi postihnuté rodiny a zasiahne hlavne tie správne miesta, nie je šťastné. Spoliehať sa a čakať? To znamená odďaľovať nevyhnutné. Postupne prichádzať aj o alternatívy, ktoré sú síce psychicky náročné a chcú disciplínu, avšak ešte sú možné.

Odklad splátok nepomáha

Ľudí, ktorí žiadajú o odklad splátok pribúda. Banky očakávajú začiatkom roka 2021 nárast zlyhaných úverov. Šíria sa internetom články, ktoré radia ako odklady ukončiť skôr, pritom dôvody, prečo sa človek pre odklad rozhodol nepominuli. Lenže pri aktívnom odklade aj na základe LEX KORONA nemôžete refinancovať, či konsolidovať úvery. Takto sa Vám nepodarí znížiť mesačné splátky. Pomocný mechanizmus síce zaručuje, že banka nebude negatívne vnímať zápis legislatívneho odkladu do úverového registra. Nie je to však domyslené a reálne hrozí, že nestačí takýto odklad na 9 mesiacov. Ekonomické dopady, znížené príjmy, či straty zamestnaní – budú u mnohých ľudí trvať dlhšie. Ďalšia rýchla “náplasť” či ďalšie predĺženie odkladu pravdepodobne mnohým rovnako nepomôže.

Neodkladajme to už!

Môžeme o tom čítať aj v relevantných médiách. Diskutuje sa aj na odborných fórach. Dôležitý je však náš a Váš postoj. Prístup k skutočnosti, ktorá sa deje a nemôže za ňu len Covid-19 a opatrenia štátu. Zdravšie osobné financie si zaslúžia našu pozornosť nielen teraz, ale trvale.

Zlyhanie je aj na strane nás, finančných odborníkov. Boli sme nedôslední pri ozrejmovaní a apelovaní na ochranu rodinného príjmu. Prehliadali sme primerané úverové zaťažovanie, tiež vytváranie rezerv, zdravú tvorbu a ochranu majetku klienta.