Financie

Koronakríza a finančná situácia domácností

prieskum finančná situácia domácností

Národná banka Slovenska (NBS) je aj pre zákonné odklady splátok “slepá” ku relevantnému posudzovaniu miery, nakoľko sa zhoršuje situácia so zadlženými domácnosťami. Ani banky dnes nevedia úplne presne predpovedať riziká s tým spojené. NBS hľadá odpovede a podklady pre odhady aj formou prieskumu, ktorý sa vykonáva na reprezentatívnej vzorke zadlžených domácností.

V tomto prieskume sa snaží NBS preveriť aká je finančná situácia domácností na Slovensku.

Čo sa v 4 kolách prebiehajúceho prieskumu zistilo?

Prieskum sa koná už od júla a stále prebieha. Zrealizovali sa už 4 vlny – posledná vlna sa uskutočnila od 20. októbra do 2. novembra 2020. Analytický komentár ku 4. vlne prieskumu uvádza, že aj na vzorke domácností rastie podiel domácností, ktorých zamestnanie či podnikanie kríza zasiahla (zohľadňuje sa aj druhá vlna pandémie). Údaje sú zatiaľ pomerne optimistické, kedy uvádzajú 4% domácností, ktoré majú realizovaný odklad splátok, že nedokážu ďalej riadne splácať úvery. Treba však aj uviesť, že o odklad splátok požiadalo vyše 140000 zadlžených domácností.

“Domácnostiam s odkladom klesol v prvých mesiacoch krízy príjem priemerne o 630 €. Pokles príjmu spôsobila buď strata zamestnania, obmedzenie živnosti, alebo iná zmena (pokles odmien, pracovného času, PN/OČR, a iné).” uvádzajú Ján Klacso (vedúci oddelenia výskumu finančnej stability) a Martin Šuster (riaditeľ odboru výskumu) na blogu NBS.

Podrobnejšie názory analytikov úseku meny, štatistiky a výskumu zo 4. vlny prieskumu si môžete prečítať v ich analytickom komentári. Tiež je potrebné oceniť aktivity NBS a jej analytikov, ktorí sa snažia nahradiť nedostatok relevantných informácií aj formou prieskumu. NBS sa snaží napĺňať svoje zákonné ciele a teda zachovať finančnú stabilitu na Slovensku.

Veríme, že ďalšie vlny tohto prieskumu pomôžu odhaliť či a ako sa domácnosti dokážu s rizikami vyrovnať. Predikovanie dopadov môže pomôcť aj pri zavádzaní či návrhoch na opatrenia, ktoré by mohli situáciu zmierniť a slovenským domácnostiam uľahčiť. Až čas ukáže, aká bude finančná situácia domácností po tejto pandémii.