Financie

Finweek: Finančná gramotnosť začína u rodičov

Finančná gramotnosť

V minulom týždni sa v dňoch 21. – 24.9.2020 uskutočnila finančná konferencia Finweek. Rečníci a odborníci nielen v oblasti financií diskutovali v týchto dňoch v 4 tematických paneloch:

  • FINANCE IN CRISIS
  • FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ
  • INVESTSUMMIT
  • FINTECH SUMMIT

Finančná gramotnosť na Slovensku

V rámci diskusie o finančnej gramotnosti sa vyjadril aj šéf výskumu Národnej banky Slovenska – Martin Šuster. V rámci diskusie padol aj jeho názor, že finančné vzdelávanie nemá v školstve tak významné postavenie ako by malo mať. Je rozdrobené medzi viaceré predmety a financiám sa venujú v školách bez dôrazu na realitu. V podstate len okrajovo. Pritom sa jedná o oveľa praktickejšie vedomosti a poznatky než mnohé, ktorým sa v učebných osnovách dáva oveľa väčší priestor. Pre reálny život majú však často minimálny, dokonca často žiadny, dopad.

Rodičia a financie

V rámci diskusie sa upozornilo aj na význam domáceho prostredia. To, čo vidíme u rodičov a potom neskôr v sociálnych skupinách, ktoré sú pre nás mienkotvorné (priatelia, športoví spoluhráči, spolužiaci..). Práve tu sa už v skoršom veku u nás formuje finančná gramotnosť. Vzdelávanie na školách môže tiež toto ovplyvniť, avšak finančné správanie rodičov má ešte väčšiu váhu. V tomto smere na Slovensku ešte pretrvávajú negatívne dopady minulosti (napr. obdobie komunizmu…). Ak bude hlavným miestom pre lepšiu finančnú gramotnosť len škola, tak v zodpovednejšom finančnom správaní populácie sa to odrazí až za desiatky rokov.

Nie je na čo čakať!

Podobné závery sú tu v rámci odbornej aj politickej verejnosti roky. Je zrejmé, že tí, ktorí správne uchopili financie skôr, majú väčší predpoklad uspieť. Využite konzultácie a rady aj našich FINPORADCOV.

Zadlženosť slovenských domácností rastie v poslednom desaťročí tempom 10 percent ročne. Za posledný rok požiadalo o bankrot 15 tisíc Slovákov. 90 percent Slovákov nemá dostatočnú finančnú gramotnosť.

Centrum vedecko-technických informácií SR

V závere tohto článku je aj video z konferencie z panelu o finančenej gramotnosti. Môžete si pozrieť aj video FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ A ZDRAVÝ SEDLIACKY ROZUM, v ktorom pán Šuster uvádza zaujímavé fakty v rámci seminára Centra vedecko-technických informácií (jedná sa o odbornú inštitúciu s viac ako 80 ročnou históriou). Je tam tiež niekoľko príkladov, ktoré ukazujú, že správne narábanie s peniazmi, resp. finančná gramotnosť, má významný dopad na život človeka. V rámci videa FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ A ZDRAVÝ SEDLIACKY ROZUM od 27 minúty sa ukazujú bežné životné situácie s prepojením na finančné produkty a oblasti – hypotéka, pôžička, dôchodok, poistenie.