Financie

Dofinancovanie bývania, ak hypotéka nestačí

dofinancovanie bývania

Vstupujeme do poslednej tretiny roka 2020 a pandémia naďalej znepríjemňuje situáciu pri hypotékach. Čiastočne sa uvoľnili opatrenia, ktoré banky zaviedli pri prísnejšom posudzovaní žiadateľov. Avšak naďalej vo viacerých bankách pretrvávajú bariéry – napr. pre niektorých živnostníkov, alebo aj žiadateľov, ktorí majú príjem zo zahraničia. Tiež opatrenia Národnej banky Slovenska sťažujú dofinancovanie bývania.

Od začiatku tohto roka začala platiť zatiaľ posledná dávka opatrení Národnej banky Slovenska (NBS). V praxi tieto opatrenia dosť sťažili práve dofinancovanie bývania, nakoľko sa zvýšila legislatívna hranica minimálnej rezervy z príjmu (voči úverovým splátkam). Ak samotná výška hypotéky (v kombinácii s vlastnými peniazmi žiadateľov o úver) nestačí, získať ďalší doplnkový úver na doplatenie 10 – 20% z kúpnej ceny je často neúspešné.

Do tejto “reality” zasiahla ešte pandémia, ktorá doslova paralyzovala niektoré skupiny ľudí. Nemohli získať úver, nakoľko pre banku spadli počas tohto obdobia do rizikovej skupiny (napr. podnikatelia, ľudia pracujúci v cestovnom ruchu, či pracujúci v zahraničí). Viacerí ľudia zároveň v obavách využili aj odklady splátok (ešte pred dohodou štátu s bankami) a majú tak negatívny záznam v registri.

Niektoré bariéry, ktoré v prvej vlne pandémie znemožňovali aj poskytovanie hypoték a úverov, sú už preč. Časť z nich v niektorých bankách stále pretrváva. Najčastejšie je problematické práve dofinancovanie bývania, teda časti kúpnej ceny mimo schválenej hypotéky.

Pri finančnej analýze s klientom identifikujeme problematické miesta a navrhneme možné riešenia. V lepších prípadoch dokážeme pri porovnaní možností medzi finančnými inštitúciami nájsť rýchle alternatívne riešenie alebo vybaviť výnimku na individuálne posúdenie. Pri ťažších situáciách navrhneme v rámci finančného plánu také opatrenia, ktoré vedú k úspešnému získaniu bývania o niečo neskôr.

Vždy zohľadňujeme nielen ciele a priority klienta, ale najmä jeho reálne možnosti a finančnú situáciu. Kontaktujte nás, pomôžeme Vám získať vlastné bývanie.